MIPU - mini aktualizator adresu IP.


Witam.

W tym wpisie chciałbym przedstawić swoją miniaturową aplikaję 'mipu'.
Mipu to skrót od 'mini IP updater'. Program działa z linii komend.
Celem jest uzyskanie zewnętrznego adresu IP naszej domowej sieci w formacie IPv4, zarówno na serwerze jak i po stronie klienta korzystającego z mipu.


Jeśli jesteśmy w sieci lokalnej i korzystamy z routera uzyskanie zewnętrznego adresu IP jest możliwe po wpisaniu zapytania 'my ip' w wyszukiwarce internetowej.
Na tej zasadzie lecz trochę rozwiniętej działa również ten program.
Łączy się z podanym jako pierwszy parametr adresem serwera. Wykorzystuje protokół http i łaczy się z serwerem na porcie numer 80.
Nie trzeba przekierowywac portu na routerze na komputer z którego zapytanie wysyłamy aby uzyskać odpowiedź. Jednak należy o tym pamiętać, gdy stawiamy serwer www lokalnie.


Przykładowe polecenie

mipu.exe api.ipify.org GET ?format=json

Powoduje ładnie sformatowaną odpowiedź z serwera. Czysty adres IPv4.

Zmodyfikowałem tez przykładowy plik dla serwera, który wspiera php.
Odpowiada tylko gdy w zapytaniu mipu podamy rodzaj metody POST i wprowadzimy nasz nick i hasło.

Strony, które wyświetlają nasze publiczne IP w przeglądarkach, nie odpowiedzą poprawnie mipu gdyż ten wyszukuje w bloku danych znaków { }.

Czyli poprawne echo z serwera powinno miec postać.

echo ' {"ip": "'.$ip_address.'"} ';

Jak przypisać zmiennej $ip_address nasz właściwy adres można zobaczyć w pliku "index2.php" w folderze "for server" w załączniku.

Plik .bat, który przygotowałem wykona automatyczne uruchomienia mipu regularnie według ustalonego czasu co 15 minut.
Wystarczy wyedytowac adres serwera na swój podać nazwę pliku w parametrach mipu i wrzucić do katalogu na serwerze ten plik index2.php. Nazwę pliku można oczywiście zmienić. Tak samo należy pamiętac o ustawieniu własnego loginu i hasła, czy też username i password bo takie brzmienie mają te zmienne w programie.

Link do programu na Google Drive.

MIPU 0.5 (beta).

To tyle na dzisiaj.